แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2019
สำหรับนักเรียนคลาสขนมปังเปลี่ยนชีวิต
ขอความกรุณาตอบคำถามตามความเป็นจริง
ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาท่านได้เคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2019 (จีน รวมถึง มาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน, ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส เยอรมันนี) หรือไม่
ในช่วงก่อนวันเข้าเรียนท่านมีแผนเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2019 (จีน รวมถึง มาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน, ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส เยอรมันนี) หรือไม่
ท่านมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2019 หรือไม่