สวัสดีค่ะ
เรามีความเชื่อว่าการที่เรามีไฟในสิ่งที่เราทำคือโอกาสที่ดีที่สุดในการนำค
วามเป็นสุดยอดของตัวเองออกมา การที่เรามีไฟคือสิ่งที่จะทำให้เรา
ได้เปรียบคนอื่นๆ ในทุกวันนี้ เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะมองหางานเดิมๆสักง
านและในหลายๆครั้งการหามันก็ง่ายเพียงแค่การคลิ้กเท่านั้นเอง ประวัติกา
รทำงานส่วนตัวอาจบ่งบอกถึงความสำเร็จต่างๆรวมถึงประสบการณ์ที่เรา
ได้ทำผ่านมา แต่มันกลับไม่ได้บอกเราเลยว่าคุณคือใคร เราต้องการรู้จักตัว
ตนของคุณ เราต้องการรู้ว่าอะไรทำให้คุณยิ้มได้ และอะไรคือสิ่งที่คุณให้ค
วามสนใจ เรามองการทำงานว่าเป็นอะไรที่มากกว่าการหาเงินเลี้ยงชีวิต
บางครั้งการใช้ชีวิตห้า วันในการทำงานมันก็มากกว่าการใช้เวลาอยู่กับครอ
บครัว เพราะฉนั้นทัศนคติและนิสัยจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสนใจไม่ยิ่งหย่อ
นไปกว่าผลการเรียน นิสัยของคุณจะเป็นสิ่งที่จะช่วยกำ
หนดลักษณะของทีมที่ทำงาน และเมื่อเราได้ร่วมงา
นกันจริงๆแล้ว สิ่งที่คุณทำก็จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นถึงตัวตนของคุณ
ได้ดีที่สุดเราอยากได้ยินเรื่องเล่าของคุณ มากกว่าจำนวนรายชื่อของสถา
นที่ๆคุณผ่านมาหรือผลการเรียนของคุณ ช่วยเล่าให้เราฟังเรื่องแรงปรา
รถนาของคุณ สิ่งที่คุณสนใจ ความฝันของคุณ และมุมมองของคุณเกี่ยว
กับการทำงาน โดยเขียนมาไม่เกิน 200 คำนะค่ะ หวังว่าคงจะ
ได้ยินเรื่องเล่าจากคุณนะค่ะ

Work with us!
email me
พนักงานต้อนรับ
ทำงานตั้งแต่ 7:00-17:00 และ 9:30 - 19:30 / 5 วันต่อสัปดาห์
( 1 ตำแหน่ง, Full time)
ประสบการณ์ทางด้านการบริการ อย่างน้อย 0-3ปี
มีใจรักในงานบริการ
มีทักษะที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษ


บาริสต้า (นักชงกาแฟ)
ทำงานตั้งแต่ 6โมงเช้า-4โมงเย็น หรือ เที่ยงวัน-4ทุ่ม  /  5วัน ต่อสัปดาห์ (มีให้เลือก 2 กะ)
( 2 ตำแหน่ง, Full time)
ประสบการณ์ทางด้านการบริการ (แผนกเครื่องดื่ม) อย่างน้อย 0-3ปี
มีทักษะที่ดีในการจัดการทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบห้องครัว
 

แม่ครัว/พ่อครัว
ทำงานตั้งแต่ 6โมงเช้า-4โมงเย็น  5วัน ต่อสัปดาห์
( 2 ตำแหน่ง, Full time)
ประสบการณ์ทางด้านการบริการ (แผนกเครื่องดื่ม) อย่างน้อย 0-3ปี
มีทักษะที่ดีในการจัดการทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบห้องครัว

หากคุณ
1. ต้องการทำงานที่ พระนครนอนเล่น
2. ต้องการฝึกอบรมก่อนการทำงาน
3. สามารถยอมรับข้อเสนอแนะ และเป็นคนชิลๆกับชีวิต
4. อดทน สู้งาน
5. ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6. ตั้งใจจริง และเป็นมิตร